پرسش و پاسخ

FAQs Shortcodes

You can show the faqs with Porto FAQs shortcodes.


Normal

فورا پس از پرداخت هزینه امکان دانلود محصول خریداری شده را خواهید داشت.

با توجه به اینکه شما کاربر گرامی پس از پرداخت هزینه میتوانید محصول خود را فورا و بدون معطلی دانلود نمایید امکان عودت هزینه مقدور نمیباشد.

بله . دقیقا مانند دمو یک سایت میتوانید راه اندازی نمایید.


Show Filter

فورا پس از پرداخت هزینه امکان دانلود محصول خریداری شده را خواهید داشت.

با توجه به اینکه شما کاربر گرامی پس از پرداخت هزینه میتوانید محصول خود را فورا و بدون معطلی دانلود نمایید امکان عودت هزینه مقدور نمیباشد.

بله . دقیقا مانند دمو یک سایت میتوانید راه اندازی نمایید.

خدمات پشتیبانی شامل یک دامنه است.

بله نصب به صورت رایگان توسط تیم پشتیبان انجام میشود.


Show Pagination

فورا پس از پرداخت هزینه امکان دانلود محصول خریداری شده را خواهید داشت.

با توجه به اینکه شما کاربر گرامی پس از پرداخت هزینه میتوانید محصول خود را فورا و بدون معطلی دانلود نمایید امکان عودت هزینه مقدور نمیباشد.

بله . دقیقا مانند دمو یک سایت میتوانید راه اندازی نمایید.


Show Archive Link

فورا پس از پرداخت هزینه امکان دانلود محصول خریداری شده را خواهید داشت.

با توجه به اینکه شما کاربر گرامی پس از پرداخت هزینه میتوانید محصول خود را فورا و بدون معطلی دانلود نمایید امکان عودت هزینه مقدور نمیباشد.

بله . دقیقا مانند دمو یک سایت میتوانید راه اندازی نمایید.